Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital S.A. na dzień 28 czerwca 2018 roku

Maj 31, 2019 Raporty bieżące
Zarząd ArtP Capital Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku, o godz. 13.30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu znajduje się pełny tekst ogłoszenia oraz projekty uchwał objętych ustalonym porządkiem obrad. Wymienione dokumenty zostały również opublikowane na stronie internetowej Spółki www.artpcapital.pl wraz z formularzami pełnomocnictw, zgodnie z art. 402(3) KSH.

Podstawa prawna: § 4 ust 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Piotr Wołąsewicz – Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak – Prokurent

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu ArtP Capital o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital S.A.

Informacja o ogólnej liczbie akcji ARTP Capital S.A.

Wzór pełnomocnictwa

Może cię również zainteresować