Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

mar 24, 2021 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka podpisała umowę z p. Agnieszką Wesołowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafit Audyt Rachunkowość Agnieszka Wesołowska, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3980, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Może cię również zainteresować