Zawarcie porozumienia do listu intencyjnego w Football Academy

Sie 07, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2020 r. zawarł z Football Academy sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: FA) porozumienie (dalej: Porozumienie), mocą którego Strony postanowiły zawiesić współpracę wyrażoną w liście intencyjnym z dnia 5 listopada 2019 r. do chwili uspokojenia się sytuacji w Polsce i na świecie, wywołanej epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Porozumienie weszło w życie w dniem podpisania.

Zarząd przypomina, iż o podpisaniu listu intencyjnego z FA Spółka informowała w formie raportu ESPI nr 13/2019 w dniu 5 listopada 2019 r. Współpraca ta polegać miała na:

– opracowaniu platformy technologicznej wspomagającej działania szkoleniowe dzieci i młodzieży,
– wsparciu technologicznym w zakresie transferu technologii oraz wdrożenia projektów,
– wymiany kadr, potencjałów oraz doświadczeń.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Może cię również zainteresować