Uzyskanie dostępu do systemu EBI

wrz 27, 2012 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA S.A. informuje, iż powziął informację o uzyskaniu dostępu do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI, na podstawie decyzji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z powyższym rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§ 10 Załącznik do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst , informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Stanisław Wedler – Prezes Zarządu
  • Magdalena Agnieszka Wołąsewicz – Prokurent

Może cię również zainteresować