Uzupełnienie do raportu EBI nr 6/2021 z dn. 29.03.2021 r. – Powołanie Członków Rady Nadzorczej

mar 30, 2021 Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w związku z opublikowanym 29 marca 2021 r. raportem EBI nr 6/2021, w którym Spółka poinformowała o powołaniu 29 marca 2021 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do składu Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję następujących osób:
– Pana Piotra Janusa,
– Pana Łukasza Borchmanna,
– Pana Zbisława Lasek,
– Pana Marcina Pilcha,

niniejszym w trybie uzupełnienia do tego raportu przekazuje życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorys Zbisław Lasek

Życiorys Piotr Janus

Życiorys Marcin Pilch

Życiorys Łukasz Borchmann

Może cię również zainteresować