Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., w dniu 28 czerwca 2018 roku

Cze 28, 2019 Raporty bieżące
Zarząd spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku, wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Zarząd ArtP Capital S.A. informuje, że nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, jak również Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Piotr Wołąsewicz – Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak – Prokurent

Załączniki:

Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.pdf

Może cię również zainteresować