Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

maj 25, 2021 Raporty bieżące

Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Szymona Janusa, pełniącego obowiązki zarządcze w Spółce (Prezes Zarządu).

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Szymon Janus powiadomienie

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Może cię również zainteresować