Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze

maj 25, 2021 Raporty bieżące

Zarząd INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, że do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki, sporządzone przez p. Piotra Kosmatego, osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Mariuszem Kosmatym – Członkiem rady Nadzorczej).

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane zawiadomienie.

Piotr Kosmaty powiadomienie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Może cię również zainteresować