Sprzedaż udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o.

Wrz 10, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

 

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 10 września 2020 r. zawarł z Wolpi Fund Management sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Wolpi) umowę, mocą której sprzedał Wolpi 30 udziałów w spółce Ideal 4 sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Ideal) o wartości nominalnej 50,00 każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 1.500,00 zł, które stanowią 30% udziału w kapitale podstawowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Transakcja nastąpiła w kwocie równej wartości nominalnej udziałów. Po transakcji, Spółka nie posiada żadnych udziałów Ideal.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Może cię również zainteresować