Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok obrotowy

Maj 30, 2019 Raporty okresowe
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za 2018 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Piotr Wołąsewicz – Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak – Prokurent

Załączniki:

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2018 – cześć 1 Sprawozdanie Finansowe.pdf

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2018 – cześć 2 Sprawozdanie Zarządu.pdf

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2018 – cześć 3 Pismo Zarządu, Oświadczenia.pdf

Skonsolidowany raport roczny ARTP Capital 2018 – cześć 4 Opinia biegłego rewidenta.pdf

Może cię również zainteresować