Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018 r.

Maj 14, 2018 Raporty okresowe

Treść:

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za I kwartał 2018 r.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik: Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za I kwartał 2018

Może cię również zainteresować