Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku

Lut 13, 2020 Raporty bieżące

Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2019

Może cię również zainteresować