Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

Lut 14, 2018 Raporty okresowe
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2017 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Piotr Wołąsewicz – Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak – Prokurent

Załączniki:

Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2017

Może cię również zainteresować