Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku ArtP Capital S.A.

Lis 14, 2019 Raporty okresowe
Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Piotr Wołąsewicz – Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak – Prokurent

Załączniki:

Skonsolidowany Raport okresowy Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za III kwartał 2019.pdf

Może cię również zainteresować