Rezygnacja Prezesa Zarządu

Mar 31, 2021 Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 r. Pan Piotr Wołąsewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na koniec dnia. Rezygnację swą zaargumentował wykonaniem zadania jakim było zakończenie procesu fuzji Spółki ze spółką Intermarum Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Może cię również zainteresować