Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Paź 05, 2020 Aktualności, Raporty bieżące
Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie zarejestrowania w dniu 24 września 2020 roku zmian w Statucie Spółki, dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 sierpnia 2020 r.

W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie zarejestrowanych zmian Statutu Spółki wraz z ich dotychczasowym brzmieniem, a także tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ArtP – Wyszczególnienie zmian Statutu Spółki

Statut Spółki ArtP Capital S.A

 

  • Piotr Wołąsewicz – Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak – Prokurent

Może cię również zainteresować