Raport roczny za 2020 rok obrotowy

maj 31, 2021 Raporty okresowe
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2020 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Szymon Janus – Prezes Zarządu
  • Michał Szymerski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport roczny INTERMARUM 2020 – cześć 1 Sprawozdanie finansowe.pdf

Raport roczny INTERMARUM 2020 – cześć 1 Sprawozdanie finansowe.xml

Raport roczny INTERMARUM 2020 – cześć 2 Sprawozdanie Zarządu.pdf

Raport roczny INTERMARUM 2020 – cześć 3 Pismo Zarządu, Oświadczenia, Zasady Ładu Korporacyjnego.pdf

Raport roczny INTERMARUM 2020 – cześć 4 Pismo Opinia Biegłego Rewidenta.pdf

Może cię również zainteresować