„Pracujemy u siebie”

Cze 30, 2017 Aktualności

„Pracujemy u siebie” to projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie  8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014–2020. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Pracujemy u siebie” składa się z trzech etapów: rekrutacji, szklenia oraz dotacji. W ramach pierwszego uczestnicy rejestrują się do projektu przy pomocy formularzu rekrutacyjnego. Na jego podstawie zostanie przeprowadzona ocena formalna, a następnie zorganizowana zostanie rozmowa rekrutacyjna z uczestnikiem. Do drugiego etapu przejdzie 120 uczestników, którym zapewnimy cykl szkoleń, które pomogą uczestnikom w prowadzeniu własnego biznesu. Etap ten kończy się pisaniem biznes planu, na podstawie którego 100 osób otrzyma dofinansowanie.

W ramach projektu oferujemy dofinansowanie na kwotę 23 394,00 zł, wsparcie pomostowe 1000,00 zł na okres 6 lub 12 miesięcy, wsparcie w postaci doradztwa indywidualnego  (Mentoring) oraz wsparcie szkoleniowe (szkolenia specjalistyczne w zależności od potrzeb uczestników).

Rekrutacja do projektu ruszy na przełomie lipca i sierpnia. Zgłoszenia wysyłać będzie można elektroniczne, bądź składać w biurze projektu. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Kontakt: pracujemyusiebie@artpcapital.pl, telefon: (77) 4417356.

 

Może cię również zainteresować