Powołanie Członków Zarządu

kw. 01, 2021 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania (od dnia podjęcia uchwały) do składu Zarządu:

– Pana Szymona Janus, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu,

– Pana Michała Szymerskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

W załączeniu Zarząd przekazuje życiorysy zawodowe Panów Szymona Janus i Michała Szymerskiego.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorys Szymon Janus

Życiorys Michał Szymerski

Może cię również zainteresować