Powołanie Członków Rady Nadzorczej

mar 29, 2021 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na podstawie których do składu Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję powołało następujące osoby:

– Pana Piotra Janusa,

– Pana Łukasza Borchmanna,

– Pana Zbisława Lasek,

– Pana Marcina Pilcha.

Życiorysy zawodowe nowopowołanych Członków Rady Nadzorczej Zarząd przekaże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Może cię również zainteresować