Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Sie 20, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wygaśnięciem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, podjęło m.in. uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.  Mocą uchwał do składu Rady Nadzorczej zostali powołani:

– Mariusz Kosmaty,

– Grzegorz Stolarczyk,

– Małgorzata Stolarczyk,

– Tomasz Adamus,

– Piotr Kosmaty.

W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymane życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Życiorys Mariusz Kosmaty

Życiorys Grzegoż Stolarczyk

Życiorys Małgorzata Stolarczyk

Życiorys Tomasz Adamus

Życiorys Piotr Kosmaty

Może cię również zainteresować