Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

Lis 06, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 16 października 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w załączeniu przekazuje podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J.

 

Podstawa prawna raportu: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ArtP – Podsumowanie subskrypcji akcji serii J

Może cię również zainteresować