Podsumowanie emisji akcji serii K

cze 07, 2021 Raporty bieżące

Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent), przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie połączenia ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu z INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii K oraz w sprawie zmiany Statutu Emitenta.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Podsumowanie subskrypcji akcji K.pdf

Ustalenie wartości majątku Spółk Intermarum Sp. z o.o..pdf

Może cię również zainteresować