Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów w spółce z branży nowych technologii.

lut 18, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2013 r. podpisał list intencyjny dotyczący nabycia do 100% udziałów spółki ARFixer Sp. z o.o. Emitent ma wyłączność na negocjacje z właścicielami odnośnie nabycia ww. spółki oraz przeprowadzenie badania due diligence do dnia 15 marca 2013 r. Okres wyłączności może zostać przedłużony do 31 kwietnia 2013 r.

Spółka ARFixer Sp. z o.o. działa w branży nowych technologii; zajmuje się rynkiem aplikacji mobilnych. W związku z planowanym przejęciem spółki Emitent zamierza przygotować produkty, które mają zapewnić rozwój w obszarze rynku smartphonów, aplikacji mobilnych oraz rynku rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality). Posiadanie w grupie podmiotu zajmującego się rynkiem aplikacji mobilnych, pozwoli Emitentowi obsługiwać również klientów z innych krajów. Emitent obecnie współpracuje komercyjnie ze spółką ARFixer Sp. z o.o. w zakresie wdrażania technologii rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality) w wydawnictwie drukowanym. Obecność spółki ARFixer Sp. z o.o. w Grupie Kapitałowej Emitenta wpisuje się dobrze w strategię Emitenta w której zakłada się zrównoważony rozwój Emitenta oparty o innowacje, w tym rozwój usług związanych z rynkiem urządzeń mobilnych i tabletów.

Emitent jednocześnie prowadzi prace nad uruchomieniem nowatorskich rozwiązań na użytek serwisów sportowych z polski i z zagranicy.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Stanisław Wedler – Prezes Zarządu
  • Magdalena Agnieszka Wołąsewicz – Prokurent

Może cię również zainteresować