Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku

Lip 24, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 sierpnia 2020 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z dodatkowymi załącznikami. Kompletna dokumentacja zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1. Ogłoszenie Zarządu ArtP Capital o zwołaniu ZWZ 2020

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ArtP Capital SA

3. ArtP – pełnomocnictwa do ogłoszenia ZWZ 20.08.2020

4. ArtP – Informacja o ogólnej liczbie akcji

Może cię również zainteresować