Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2021 r

cze 03, 2021 Raporty bieżące
Zarząd INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
  • Szymon Janus – Prezes Zarządu
  • Michał Szymerski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

1. Ogłoszenie Zarządu INTERMARUM o zwołaniu ZWZ 2021.pdf

2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM 2021.pdf

3. INTERMARUM – pełnomocnictwa do ogłoszenia ZWZ 30.06.2021.pdf

4. INTERMARUM – Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Może cię również zainteresować