Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019

Cze 28, 2019 Raporty bieżące

Zarząd Spółki ARTP Capital SA z siedzibą w Opolu informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

1. WOLPI Sp. z o.o. – 10 900 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 78,97% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 29,98%ogólnej liczby głosów,

2. Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością RENT SP.K. – 1 480 924 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,73%liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,07% ogólnej liczby głosów,

3. WOLPI FUND MANAGEMENT Sp. z o.o. – 1 421 727głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,30% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 3,91% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Może cię również zainteresować