List do Akcjonariuszy od Piotra Wołąsewicza

kw. 01, 2021 Aktualności

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym, tj. 31 marca 2021 roku, złożyłem rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ArtP Capital S.A. Jestem dumny, że mogłem swoim wysiłkiem doprowadzić do końca projekt związany z połączeniem ArtP Capital S.A. z Intermarum Sp. z o.o. Ta chwila jest kamieniem milowym w rozwoju naszej Spółki. Zostawiam Naszą firmę z Panem Szymonem Janus, który stanie za jej sterami. Uważam go za bardzo sprawnego menadżera, który spełnia wszystkie kryteria do tego, by ArtP Capital S.A. została globalnym graczem na rynku Gamedevu.

Projekty Intermarum Sp. z o.o., nad którymi pracuje sztab kilkudziesięciu informatyków, moim zdaniem  przyniosą przychody i zyski, które dadzą nam miejsce lidera branży adult gaming experience, co przełoży się na zyski dla akcjonariuszy. Mając przekonanie o powodzeniu inwestycji będę chciał jeszcze mocniej zaangażować się w Spółkę roli inwestora.

Chce podziękować Radzie Nadzorczej z Panem Przewodniczącym Mariuszem Kosmaty na czele, za wspólne lata pracy. Panu Dyrektorowi Dominikowi Matusek za ogrom pracy włożony w trakcie przeprowadzania procesu fuzji. Pani Prokurent Magdalena Laszczak za zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa pracy Zarządu. W szczególności składam podziękować najważniejszym z ważnych, czyli naszym Akcjonariuszom, którzy przez ostatnie 4 lata obdarzyli mnie zaufaniem. Życzę Państwu i sobie wysokiej stopy zwrotu z posiadanych akcji ArtP Capital S.A., a po rejestracji zmian w sądzie Intermarum S.A. Z poważaniem.

Piotr Wołąsewicz

Piotr Wołąsewicz – List do Akcjonariuszy

Może cię również zainteresować