Raporty bieżące

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J

Lis 06, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyemitowanych na podstawie […]

czytaj więcej
Zawarcie umów potrącenia wierzytelności / Opłacenie akcji serii J

Zawarcie umów potrącenia wierzytelności / Opłacenie akcji serii J

Lis 03, 2020 Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 3 listopada 2020 r. Spółka zawarła […]

czytaj więcej
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Lis 02, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia […]

czytaj więcej
Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi

Wycofanie wniosku o wpis do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi

Lis 02, 2020 Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 2 listopada 2020 r. wysłał do […]

czytaj więcej
Nabycie praw do technologii rzeczywistości rozszerzonej od Arfixer sp. z o.o. i sprzedaż udziałów w spółkach Arfixer sp. z o.o. i Berendowicz&Kublin SA

Nabycie praw do technologii rzeczywistości rozszerzonej od Arfixer sp. z o.o. i sprzedaż udziałów w spółkach Arfixer sp. z o.o. i Berendowicz&Kublin SA

Paź 30, 2020 Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. zawarł z […]

czytaj więcej

Sprzedaż udziałów w spółkach DYOR sp. z o.o. i Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o.

Paź 27, 2020 Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 27 października 2020 r. zawarł z […]

czytaj więcej
Sprzedaż udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o.

Paź 23, 2020 Raporty bieżące

  Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 23 października 2020 r. zawarł […]

czytaj więcej
Podpisanie Aneksu nr 2 do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.

Podpisanie Aneksu nr 2 do Listu intencyjnego z dn. 4 sierpnia 2020 r.

Paź 15, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dn. 4 […]

czytaj więcej
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Paź 15, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia […]

czytaj więcej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Paź 05, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w […]

czytaj więcej