Raporty bieżące

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów w spółce z branży nowych technologii.

lut 18, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2013 r. podpisał list intencyjny dotyczący nabycia do […]

czytaj więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

sty 31, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: […]

czytaj więcej

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki TYLKO PIŁKA SA na 18 stycznia 2013 r.

sty 12, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA SA z siedzibą w Opolu powziął informację o podjęciu w dniu 11 stycznia br. przez Zarząd […]

czytaj więcej

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C i D Tylko Piłka S.A.

sty 03, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu informuje, że powziął informację iż, na mocy Uchwały Nr 6/2013 Zarządu […]

czytaj więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

lis 09, 2012 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku […]

czytaj więcej

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

wrz 27, 2012 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA S.A. informuje, iż powziął informację o uzyskaniu dostępu do systemu przekazywania raportów bieżących oraz okresowych EBI, […]

czytaj więcej