Raporty bieżące

Rezygnacja Prokurenta

lip 03, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu informuje niniejszym, że w dniu 03 lipca 2013 roku, na ręce Prezesa […]

czytaj więcej

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

cze 27, 2013 Raporty bieżące

Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. („Emitent”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania raportu w sprawie […]

czytaj więcej

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok.

cze 27, 2013 Raporty bieżące

Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu („Emitent”), niniejszym informuje, że ulega zmianie data publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za […]

czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TYLKO PIŁKA S.A. na dzień 8 lipca 2013 roku.

cze 12, 2013 Raporty bieżące

Zarząd TYLKO PIŁKA Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 lipca 2013 roku, o godz. […]

czytaj więcej

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej.

cze 12, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Patryka Dżus o rezygnacji […]

czytaj więcej

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok.

maj 29, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu informuje, iż zmianie ulegnie termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego […]

czytaj więcej

Nabycie 39,8% udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

maj 27, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu (Emitent) zawiadamia, że w dniu 27 maja 2013 r. otrzymał podpisane […]

czytaj więcej

Zmiana stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów

kw. 09, 2013 Raporty bieżące

Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu, informuje iż w dniu dzisiejszymi tj. 9.04.2013 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza […]

czytaj więcej

Wprowadzenie na rynek polski wspólnego rozwiązania stworzonego przez Tylko Piłka S.A. i Arfixer Sp. z o.o.

mar 29, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 marca 2013 r. Spółka ARFixer Sp. z o.o. poinformowała […]

czytaj więcej

Rozszerzenie działalności i zmiana adresu siedziby Emitenta

mar 25, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 25 marca 2013 r. zakończył przeprowadzanie badania due diligence oraz […]

czytaj więcej