Raporty bieżące

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

sty 14, 2014 Raporty bieżące

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2014 r. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: […]

czytaj więcej

Rejestracja w KRS emisji akcji serii E, F, G

lis 04, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 04.11.2013r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Opolu […]

czytaj więcej

Zakończenie subskrypcji akcji serii E, F, G

wrz 30, 2013 Raporty bieżące

W związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru, na […]

czytaj więcej

Powołanie Prezesa Zarządu

sie 06, 2013 Raporty bieżące

Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. informuje, że w dniu 06 sierpnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu […]

czytaj więcej

Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu.

sie 06, 2013 Raporty bieżące

Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu informuje, że w dniu 06.08.2013 Pan Stanisław Wedler złożył na ręce Przewodniczącego […]

czytaj więcej

Powołanie nowego członka do Rady Nadzorczej

lip 09, 2013 Raporty bieżące

Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08 lipca 2013 roku powołało w skład Rady Nadzorczej […]

czytaj więcej

Zmiana Statutu dokonana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 08 lipca 2013 roku

lip 09, 2013 Raporty bieżące

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2013 z dnia 12 czerwca 2013 roku Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. (Spółka) informuje, […]

czytaj więcej

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TYLKO PIŁKA S.A., które odbyło się w dniu 08 lipca 2013 roku.

lip 09, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, […]

czytaj więcej

Kandydatura do Rady Nadzorczej

lip 04, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 04 lipca 2013 roku, otrzymał od swojego akcjonariusza Wolpi Sp. […]

czytaj więcej

Powołanie Prokurenta

lip 03, 2013 Raporty bieżące

Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu niniejszym informuje, że w dniu 03 lipca 2013 roku powołany został prokurent w […]

czytaj więcej