Raporty bieżące

Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Cze 12, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. informuje, iż w dniu 11 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała oświadczenie Pana Patryka Dżus o rezygnacji […]

czytaj więcej

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok.

Maj 29, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu informuje, iż zmianie ulegnie termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego […]

czytaj więcej

Nabycie 39,8% udziałów w spółce Polish Sports Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Maj 27, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki Tylko Piłka S.A. z siedzibą w Opolu (Emitent) zawiadamia, że w dniu 27 maja 2013 r. otrzymał podpisane […]

czytaj więcej

Zmiana stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów

Kwi 09, 2013 Raporty bieżące

Zarząd TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu, informuje iż w dniu dzisiejszymi tj. 9.04.2013 r. otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza […]

czytaj więcej

Wprowadzenie na rynek polski wspólnego rozwiązania stworzonego przez Tylko Piłka S.A. i Arfixer Sp. z o.o.

Mar 29, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 28 marca 2013 r. Spółka ARFixer Sp. z o.o. poinformowała […]

czytaj więcej

Rozszerzenie działalności i zmiana adresu siedziby Emitenta

Mar 25, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 25 marca 2013 r. zakończył przeprowadzanie badania due diligence oraz […]

czytaj więcej

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego nabycia udziałów w spółce z branży nowych technologii.

Lut 18, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Tylko Piłka S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 18 lutego 2013 r. podpisał list intencyjny dotyczący nabycia do […]

czytaj więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Sty 31, 2013 Raporty bieżące

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2013 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: […]

czytaj więcej

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki TYLKO PIŁKA SA na 18 stycznia 2013 r.

Sty 12, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA SA z siedzibą w Opolu powziął informację o podjęciu w dniu 11 stycznia br. przez Zarząd […]

czytaj więcej

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A,B,C i D Tylko Piłka S.A.

Sty 03, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA S.A. z siedzibą w Opolu informuje, że powziął informację iż, na mocy Uchwały Nr 6/2013 Zarządu […]

czytaj więcej