Jednostkowy raport roczny za 2019 rok obrotowy

Lip 01, 2020 Aktualności, Raporty okresowe
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Piotr Wołąsewicz – Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak – Prokurent

Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2019 – cześć 1 Sprawozdanie Finansowe

Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2019 – cześć 1 Sprawozdanie Finansowe

Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2019 – cześć 2 Sprawozdanie Zarządu

Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2019 – cześć 3 Pismo Zarządu, Oświadczenia, Zasady Ładu Korporacyjnego

Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2019 – cześć 4 Opinia Biegłego Rewidenta

Może cię również zainteresować