Jednostkowy raport roczny za 2017 rok obrotowy

Maj 30, 2018 Raporty okresowe
Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny Spółki za 2017 rok obrotowy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

 

  • Piotr Wołąsewicz – Prezes Zarządu
  • Magdalena Laszczak – Prokurent

Załączniki:

Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2017 – cześć 1 Sprawozdanie Finansowe

Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2017 – cześć 2 Sprawozdanie Zarządu

Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2017 – cześć 3 Pismo Zarządu, Oświadczenia, Zasady Ładu Korporacyjnego

Jednostkowy raport roczny ARTP Capital 2017 – cześć 4 Opinia biegłego rewidenta

Może cię również zainteresować