Plan Połączenia

W związku z zamiarem połączenia ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu ze spółką INTERMARUM Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przedkładamy do wglądu dokumenty:

Dokumenty finansowe ArtP Capita S.A. za ostatnie trzy lata:

Dokumenty finansowe Intermarum Sp. z o.o. za ostatnie trzy lata: