Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019

Sty 08, 2019 Raporty bieżące

Zarząd spółki ARTP Capital S.A. z siedzibą w Opolu („Spółka”), wywiązując się z obowiązku nałożonego § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO, przekazuje terminy publikowania raportów okresowych w 2019 r.:

  1. raport jednostkowy i skonsolidowany za IV kwartał 2018 r. – w dniu 14 lutego 2019 r.,
  2. raport jednostkowy i skonsolidowany za I kwartał 2019 r. – w dniu 14 maja 2019 r.,
  3. raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2019 r. – w dniu 14 sierpnia 2019 r.,
  4. raport jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2019 r. – w dniu 14 listopada 2019 r.

Raporty jednostkowy i skonsolidowany roczne Spółki za rok 2018 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Może cię również zainteresować