Biegły Rewident

Funkcję Biegłego Rewidenta pełni aktualnie Agnieszka Wesołowska – Biegły Rewident, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Grafit Audyt Rachunkowość Agnieszka Wesołowska

ul. Tęczowa 25/5, 45-759 Opole

wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3980