Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Sp. z o.o.

Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Sp. z o.o.

Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Sp. z o.o. to start-up, działający na rynku aplikacji mobilnych, którego głównym projektem jest stworzenie „AMABEE Mobilny Asystent Ubezpieczeniowy”, tj. pierwszej mobilnej porównywarki ofert ubezpieczeniowych dostępnej w formie aplikacji w smartfonach i tabletach. Na projekt ten spółka otrzymała dofinansowanie w 2013 roku na kwotę 490 000,00 zł.

Użytkownik aplikacji otrzymuje możliwość szczegółowego porównania cen i zakresów polis ubezpieczeniowych dostępnych na polskim i zagranicznych rynkach. Aplikacja oferuje do porównania polisy komunikacyjne (OC, AC, ASS, NNW), mieszkaniowe oraz podróżne, co ułatwia użytkownikowi podjęcie właściwej decyzji związanej z zabezpieczeniem swojego majątku i zdrowia. Aplikacja zapewnia także dodatkowe funkcje, m.in. bazę informacji o ubezpieczeniach, centrum zarządzania polisami użytkownika, a w przyszłości możliwość zakupu polisy bezpośrednio z poziomu urządzenia.

AMABEE wprowadza na rynek ubezpieczeń unikalną wartość, oferując użytkownikowi realne wsparcie i funkcję asystencką, wstępując niejako w rolę agenta ubezpieczeniowego. Idea projektu nie ogranicza się jednak do budowy innowacyjnej i złożonej platformy informatycznej. Jej ważnym elementem jest edukacja i zmiana świadomości konsumentów w zakresie ich indywidualnych decyzji ubezpieczeniowych.

Firma: Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych Sp. z o.o.
Adres: ul. Ozimska 25, 45-058
Udział ARTP Capital S.A. w Kapitale 10 udziałów, stanowiące 10% kapitału zakładowego
Zarząd Rudy Wojciech Andrzej